Skandal

Pozycja tego banku w Polsce jest jawną napaścią na naszą kulturę narodową!